lzd ads  sp ads  ost ads

  • เบบี้มายด์คลับ

เบบี้มายด์คลับ (BABI MILD CLUB)

Mild Point คืออะไร

1. ต้องสมัครเป็นสมาชิก Babi Mild Club เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Mild Point” ของเรา

2. ทุกการซื้อสินค้าเบบี้มายด์ชนิดใด ประเภทใด ขนาดใด ก็ได้ทุกชนิด จะเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม เพื่อนำมาแลกรับของรางวัล ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าเบบี้มายด์ทุก 1 บาท มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด)

4 . สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไป เท่านั้น

5. ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อการค้า และขายส่ง, หรือบิลเงินสด *ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จแม็คโครทุกสาขาไม่สามารถร่วมรายการได้

6. ภาพใบเสร็จจะต้องเห็นรายละเอียดสินค้าเบบี้มายด์ภายในใบเสร็จอย่างครบถ้วน, ภาพใบเสร็จที่ใช้เครื่องสแกนใบเสร็จจะต้องเห็นตั้งแต่ หัวกระดาษจนถึงท้ายกระดาษใบเสร็จ

7. คะแนนสะสมจะหมดอายุภายใน 2 ปี และสามารถใช้แลกของรางวัลที่กำหนดไว้ ณ ขณะนั้น

ร่วมเป็นสมาชิกเบบี้มายด์คลับกับเรา